Skurepulver

Som miljøvenlig skurepulver i f.eks. badeværelser kan anvendes rent tvekulsurt natron (natriumbicarbonat), der fås hos materialisten.